http://sportive.ir/payamsaze.ir.png

http://sportive.ir/upload%20up3.ir.gif

 

 

http://sportive.ir/468-90.jpg

اخبار و مقالات پژوهشی

 

با سلام خدمت دوستان ورزشكاران پژوهشگران عزيز سايت فيزيولوژي ورزش به همكاري در زمينه راهنمايي نوشتن مقالات علمي و پژوهشي مقالات isi و راهنماي پايان نامه در خدمت به شماست ايميل ارتباطي ما : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید با تشكر فيزيولوژي ورزشي ايران اسپورتيو sportive.ir

 

 

معرفی من

عضویت در گروه تلگرام تیم ورزشی فیزیولوژی ورزشی ایران

با سلام جهت عضویت روی عکس زیر کلیک کنید.


با تشکر مدیریت سایت

 http://sportive.ir/468-901.png

صفحه اصلیفیزیولوژیفیزیولوژی انساندستگاه عضلانی اسکلتیسارکومر

عضلات سارکومرها

50درصد ازوزن بدن را عضلات تشکیل می دهند .
40% عضلات اسکلتی و 10% عضلات صاف وقلبی می باشد.
عضلات بدن شامل عضلات مختط وصاف و قلبی می باشد.
نکته ! هر عضله از تعدادی فیبرتشکیل شده است وداخل هر فیبر میوفیبریل ها وجود دارند .   میو فیبریل ها به دوشکل میباشند :اکتین ومیوزین که به انها فیلامان اکتین وفیلامان میوزین می گویند.
نکته !هرعضله هم  دارای عناصر الاستیک وهم عناصر انقبازی می باشد. عناصر الاستیک  مانند تاندونی هستند که به انتها متصل می شود.
در عضلات مختط خطوط تیره وروشن دیده می شود که خطوط تیره باند Aوخطوط روشن باند Iمی باشد.
؟چه ویژگی وجو دارد که بعضی خطوط تیره وبعضی روشن هستند؟
نوارهای روشن فیلامان اکتین دارند امانوارهای تیره هم فیلامان اکتین دارند وهم فیلامان میوزین.
فیبرهای سلولهای عضلانی : غشای پلاسمایی فیبر سارکولم
سارکومر: فاصله بین دونقطه Z راگویند.
زمانی که عضله منقبض می شود طول سارکومر بلند می شود یاکوتاه؟
اگرما عضله ای رامنقبض نکنیم ایا این عضله باز هم انقباض دارد یا نه؟ بله انقباض دارد که به ان TON  می گویند . هر عضله یک تن پایه دارد (انقباض پایه)
هرسلول هسته دار :سارکو پلاسم  میتوکندری و فیلامن های اکتین (نازک) ومیوزین (ضخیم)

  1.  یک توبل عرضی است که در امتداد فیبر نیست.
  2.  توبل ها به فضای بیرون سلولی راه دارند در واقع محتوای تی توبول ها مایع خارج سلولی است.

تی توبول باسارکوتری توبول یک ساختار منظمی شکل داده است .سارکوتری توبول در دوطرف تی توبول ضخیم شده است وساختمانی به وجود می اورد به نام  تویال.
ساختار تشکیل شده یک توبول عرضی ودو مخزن سارکوپلاسمی ورتیکولم که به ان تریال می گویند.
سارکوپلاسم ورتیکولم : کلسیم ذخیره می کند .
ترمیناسیسترنا :شکل صفحه 23 شماره 13-2 کتاب گایتون
نکته! هرچه تعداد اتصالات سرهای میوزین واکتین بیشترباشد نیروی انقباضی بیشتر است .
طول اکتیموم : طول سارکومر ونیروی انقباضی نموداری به ما می دهد.شکل ص 25 ش 14-2
عضله در طول OPTINOM  خودش استراحت می کند یعنی اماده است برای به وجود اوردن حداکثر نیروی انقباضی .
در سایکل واژه ای است به نام پل های عرضی .که اتصال میوزین به اکتین را پل عرضی می گویند.
مولکول های ALAMENT=AFACTIN 
GOLUB.LA G.T.ACTIN  کلش رشته AFACTIN
قسمت های کم رنگ محل های اتصال روی سیناپس می باشد.
نکته! زمانی که ATP  نباشد به جایگاه فعال متصل است و زمانی که ATP  باشد به جایگاه ATP  متصل می شود وان را می شکند وبعد ازقسمت فعال انزیم جدا می شود وتغییر زاویه می دهد و بعد ازمحل شماره1 بهمحل شماره2 می رسد وچرخه تکرارمی شود که اگر ATP   وکلسیم موجودباشد این چرخه تکرار می شود .
جایگاه کلسیم : 
جنون نعشی چرااتفاق می افتد؟  زمانی که ATP   وکلسیم موجود نباشد برای جداشدن سرهای میوزین بهمحل فعال متصل بماندو جدا نمی شود و ان انقباض در همان حالت حفظ می شودو دیگر شل زدن عضلانی نداریم.
چرا عضلات بعد ازچند هفته شل می شود؟  سرهای میوزین پروتئینی است وبعد از مدتی جدا می شود .
تجزیه ها چرااتفاق می افتد؟ زمانی که انرزی نباشد اندامک نمی تواند غشای خود راحفظ کند پس غشا ازبین می رود زمانی که این اتفاق افتاد انزیم هارها می شوند ودر سلول تخریب پروتئینی انجام می شود.
(عضله درمقابل بار کار انجام می دهد وسرعت بامیزان بار رابطه عکس دارد.)
انقباض دونوع است:

  1.  ایزومتریک :طول ثابت است یعنی عضله منقبض می شود اما طول ان تغییر نمی کند.

دوسرعضله به تاندون متصل می شود وچون این عضله الاستیک است حتما مقداری تغییر می کند.
عضله ایزومتریک کامل نیست ما این گونه فرض می کنیم.
درمغز شیارمرکزی وجود دارد که ناحیه حرکتی اولیه برادض است. وبسیاری نورون وجود دارد که نورون های حرکتی پیرامیدال (اکسون بسیاربلند است وپایانه اش وارد نخاع می شود ودر نخاع دو قسمت سفید رنگ وخاکستری رنگ دیده می شود.)  ونورون دیگری باان سیناپس می دهد که به ان الفاموتورنرون می گویند. این نورون پیام را می گیرد وبه نورون مورد نظر دستورعمل ازطریق پتانسیل عمل می دهد. زمانی که پتانسیل عمل ایجاد شده نورون مذکور روی سطح شاخ قدامی نخاع وبایک نورون الفاموتور سیناپس می دهد این نورون پیغام را به عضله می فرستد .
ودراخر کلسیم و ATP  باید وجود داشته باشد که انقباض صورت گیرد.
جفت شدن تحریک انقباض تو ضیح می دهد که چگونه یکATP  اکسون می گیرد بروی سارکولم
درواقع اکسون وغشای صاف تحریک می شود.
یک فیبر عضلانی ویک پایانه ای که روی ان بخش شدن پس اکسون ترمینال هایش منشعب می شود روی فیبر یک ساختار ویزه به وجود می اید جفت شدن تحریک انقباض 
در عضله اسکلتی زمانی که انتهای پایانه عصب به سارکولم می رسد ساختار ویزه ای راتشکیل می دهد که به ان محل تماس عصب عضله می گویند.
ویژگی ها وکار :
اجزا:1. پایانه اکسونی  2.غشای چین خورده و فرورفته سارکولم
مانند این که غشا به داخل می رود وپایانه مثل دکمه ای داخل ان می شود ودور ان سلول محافظی است واز او محافظت می کند و ساختاری را تشکیل می دهد.
وظیفه: افزایش سطح ناودان ها
در هر پایانه اکسونی یکسری وزیکول وجود دارد در داخل وزیکول ها میانجی عصبی وجود دارد.
(nt   ونورون ترنسفیتر) استیل کولین نام دارد.
عملکرد: موج پتانسیل عمل که از طریق تحریک نورون وبعد باز شدن دریچه سدیومی ازبالا به پایین می اید به غشای سارکولم می رسد ودر انجا تعدادی کانال کلسیمی وکلسیم وارد پایانه می شود. ورود کلسیم توسط فرایند های فوق العاده پیچیده باعث رها شدن وزیکول های استیل کولین می شود (شبکه داخل پایانه از میکروتوبول ساخته شده است.) وزیکول به اسکلت وکلسیم می چسبد تا وارد شوندو اسکلت و کلسیم ازهم جدا می شوند جدا شدن با فعل وانفعالاتی انجام می شود ودر نهایت به غشا متصل می شودو اگزوسیتوز اتفاق می افتد. اگزوسیتوز که انجام شد مولکول های استیل کولین در این فضای کوچک پراکنده شده و از طریق روند انتشار خود را به گیرنده های روی غشا می رسانند گیرنده خود کانال هم می باشد که از نوع لیگاندی می باشد وچون لیگاندش استیل کولین است که یک جایگاه برای استیل کولین دارد.زمانی که استیل کولین در این گیرنده قرار بگیردکانال باز می شود ویون های سدیم به داخل می ایند و...
کانالی که کلسیم را به داخل می اورد ولتاژی است چون action potential برسد ان فعال می شود.
یکسری سدیم به داخل می اید ویک چیزی به وجود می اورد    پتانسیل صفحه محرک انتهایی زمانی که سدیم داخل می شود پتانسیل عمل را به صفر نزدیک می کند.پتانسیل استراحت
؟ایا پتانسیل عمل اتفاق می افتد یاخیر؟   زمانی که ماتحریک می کنیم یا به حد استانه می رسد یانمی رسد.
زمانی که نمی رسد پتانسیل پس سیناپسی تحریکی
زمانی که به استانه برسد پتانسیل عمل 
بسته به میزانی که استیل کولین ازاد می شود ما مقداری پتانسیل عمل داریم.واگر به استانه رسید. 
End plate potential پتانسیل صفحه انتهایی: اگر وزیکول بیشتری رهاشودو به استانه رسید پتانسیل عملداریم .
عصب وعضله هردو تحریک پذیرند.
زمانی که غشای فیبرتحریک شد توبول عرضی منتشر می شود در سطح ودر عمق نیز ترشح می شود.
فایده : با عث باز شدن یکسری کانالهای ca میشود .سارکوپلاسمی محل ذخیره کلسیم است .وانتهاش برامده بود که باهم اریا دتشکیل میدهد ودرنهایت این کانال باعث آزاد شدن کلسیم میشود .ازدوجا آزاد میشود.داخلی همیشه هست منبع ذخیره کلسیم ودیگری توبول عرضی درهمه سلولهای انقباضی نیست .
چرا این گونه است ؟ماشین انقباضی آنتین ومیوزین است.وقتی سارکوپلاسمی میاید دورآن پخش میشود.به محض تحریک شدن کلسیم در اختیار درماتنین انقباضی (این عمل  خیلی سریع مثل نمک پاشیدن است)
کلسیم ازاد شدو یک حرکت از یک انقباض ساده تشکیل نشده است و این در وجود یا عدم وجود کلسیم است پس باید خیلی سریع  انجام شود. پس ما در غشای سارکوپلاسمی یکسری پمپ داریم که کلسیم را به سارکوپلاسمی پمپ کند.
در سلول هایی که از kitobol   کلسیم می گیرند  کلسیم پمپ می کند با مصرف ATP   
اگر انقباض صورت بگیرد حتما ATP   نیاز داریم .
سه..... ATP   داریم یکی فسفر کراتین است backup انرژی است خیلی سریع
برای انقباض عضلانی طولانی قسمت اصلی بی هوازی است که در ان کربوهیدرات ها شکسته می شوند توسط میتوکندری وانرژی تولید می شود .
فیبر های سریع واهسته: فیبر های سریع برای انقباض سریع استفاده می شود.
در وزنه برداری انقباض سریع  داریم وبعد انرژی تمام می شود ولی در دوی ماراتون انرژی بلند مدت و السیدگی هوازی هستند وانرژی طولانی مدت است.
Fast : السیدگی ................. سلول گلیتوژنش محدود است پس بدن نمی تواند از ان سلول تاثیر گیرد. غیر هوازی  است ویک انرژی ناگهانی ایجاد کند مانند تمساح
اگر عضله ای یک انرژی طولانی مدت ایجاد کند ان عضله باید تعداد میتوکندری و عروق خونی ان زیاد باشد. اگر تعداد عروق خونی زیاد باشد اکسیژن خیلی احتیاج دارد . ماده ای است به نام میوگلوبین که کاران این است که مثل هموگلوبین اکسیژن را می گیرد پس عضله ای که همه این فاکتورهارا دارد این عضله برای انرژی طولانی مدت طراحی شده است و رنگ ان قرمز وعضله خیلی قرمز عروق خونی ندارد. 
در واحد حرکتی کلیه فیبر های عضلانی که ازیک عصب دستورمی گیرند واحد حرکتی می گویند. 
همه فیبرها ازیک عصب دستور نمی گیرند .از نظر فیزیولوژی چه فایده ای دارد؟
عصب ها در فیبر ها به صورت یکی در میان ویادر جاهای مختلف قرار دارند یعنی همه عصب هایی که در یک فیبر هستند در یکجا نیستند. در انقباض این ویژگی باعث می شود که انقباض نرم وانقدر که لازم است انجام بدهیم. 
تعداد واحد حرکتی مهم است. نیروی حرکتی واحد ها باهم جمع می شوند یا خیر؟چرا؟
جمع می شوند زیرا یکی هستند.
بیماری چلی امید یکسری واحد حرکتی ازبین می روند. اگر عصب یک واحد حرکتی ازبین برود عصب واحد های حرکتی منشعب شده و انهایی که بدون عصب مانده اند بهشان عصب می دهند و واحد حرکتی بزرگتری می شود. ظرافت انقباض کمتر می شود و کارهایی مثل اهنگ زدن که دست کار می کند واحد حرکتیشان کوچک می باشدوعضلات دیگر واحد حرکتیشان بزرگ است.
اگر ما یک تحریک الکتریکی واحد ایجاد کنیم دوطرف یک عضله مثل همان روند هایی می شود که عضله ازاد می شود (تک انقباض)

منبع : فیزیولوژی انسانی.

تبلبغ چپ

آگهی همکاری

سایت فیزیولوژی ورزشی ایران (اسپورتیو) برای راهنمایی در زمینه مقالات علمی و همکاری در نوشتن مقاله ، کتاب ، پایان نامه

از پژوهشگران عزیز درخواست همکاری می کند. لطفا جهت اطلاعات بیشتر در سایت ما حتما عضو شوید و رزمه خود

را برایمان ارسال کنید.

 

جهت عضویت کلیک کنید

 

با تشکر مدیریت سایت

http://sportive.ir/sitesaze.gif

 

درخواست برنامه غذایی و ورزشی

جهت برنامه غذایی چاقی یا لاغری روی عکس زیر کلیک کنید.

برای سفارش ایمیل بزنید

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

محاسبه ي شاخص توده ي بدني
وزن به کيلوگرم
قد به سانتي متر
شاخص توده ي بدني
بازه ي وزني مناسب شما

نمایش آمار بازدید

1500000030
بازديد روز گذشته :176
بازديد اين هفته :289
بازديد اين ماه :1131
مجموع آمار بازديد ها :66382

درحال حاضر 26 میهمان و هیچ یک از اعضاء آنلاین می باشد.


Kubik-Rubik Joomla! Extensions

چه کسی آنلاین است

ما 30 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

با ما در تماس باشید

98939855........+

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Iran -Guilan -Langeruod

BY: Alireza Berno

Designed By: Sitesaze.ir
Flynet طراحی سایت سایت سازه